Privacy

Privacyverklaring van DirckIII B.V.

Mei 2018, versie 1.0

Dit is de privacyverklaring van DirckIII B.V. (hierna: DirckIII) met betrekking tot de werving- en selectieprocedure van DirckIII. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van mogelijke kandidaten. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. DirckIII handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DirckIII is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens in het kader van onze werving en selectieprocedure. In de zin van de wet, de AVG, is DirckIII verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is in dat kader van toepassing op persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in het kader van onze werving- en selectieprocedure. DirckIII is gevestigd aan de Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord.

Hierna is te lezen op welke manier DirckIII jouw persoonsgegevens verwerkt als jij bij ons solliciteert, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.

Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden. Dit betekent echter niet dat DirckIII verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

 

1. Inleiding

1.1 Persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres of een e-mailadres. In sommige gevallen verwerkt DirckIII dit soort gegevens bijvoorbeeld bij een bezoek aan de website of wanneer jij bij ons solliciteert. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd wanneer en waarom bepaalde gegevens worden verzameld en verwerkt.

1.2 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Ja, het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Welke persoonsgegevens gebruiken wij wanneer je bij ons solliciteert?

 

2. Wij verwerken persoonsgegevens als je onze websites bezoekt of wanneer jij solliciteert via onze websites.

2.1 Website bezoek

Wanneer je de websites van DirckIII bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals jouw IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites, om onze websites te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren.

2.2. Solliciteren

Wanneer je solliciteert bij DirckIII verwerken wij jouw persoonsgegevens. Door het aan ons versturen van jouw sollicitatie wordt je geacht hiervoor toestemming te hebben gegeven.

2.2.1. Welke gegevens?

Om jouw sollicitatie te kunnen verwerken, verzamelen wij de volgende gegevens van jou: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, huidige of laatst afgeronde opleiding en opleidingsrichting, de motivatie voor de functie en of je eerder hebt gewerkt bij een van onze filialen.
Verder verwerken wij de volgende gegevens wanneer jij beslist deze informatie te verstrekken: (huidige) bruto salaris, eventuele cursussen, overige belangrijke informatie.
Daarnaast verwerken wij jouw curriculum vitae en motivatiebrief. De gegevens die jij in dit curriculum vitae en motivatiebrief opneemt zijn jouw eigen verantwoordelijk. Wij zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens in ieder geval zorgvuldig behandelen en enkel verwerken in relatie tot het afhandelen van jouw sollicitatie.

2.2.2. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij hebben verzameld in relatie tot jouw sollicitatie voor een periode van vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming bewaren wij deze gegevens voor een periode van een jaar na het afronden van het sollicitatieproces. Wanneer jij hier toestemming voor geeft, verwerken wij jouw persoonsgegevens enkel voor het doel om jou voor een eventueel toekomstig geschikte functie uit te kunnen nodigen voor een sollicitatiegesprek.

2.3 Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Vast onderdeel van ons sollicitatieproces is het raadplegen van het Waarschuwingenregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel. Wij raadplegen dit register in het kader van de integriteitscontrole en controleren of jij wellicht bent opgenomen in het Waarschuwingenregister voor interne fraude bij vorige werkgevers. Door het aan ons versturen van jouw sollicitatie ga je er mee akkoord dat het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel door ons wordt geraadpleegd.

2.3.1 Welke gegevens?

Bij het raadplegen van het Waarschuwingenregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel voeren wij de eerste vijf letters van jouw achternaam en jouw geboortedatum in.

 

3. Cookies

Onze websites en de app maken gebruik van cookies. Als je onze website voor het eerst bezoekt vragen we jou of je akkoord gaat met het gebruik van alle cookies. Als je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies plaatsen wij enkel de volgende cookies:

  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
  • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon.

Geef je wel toestemming voor het gebruik van cookies dan, plaatsen wij de volgende cookies:

  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
  • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon.
  • Tracking cookies.

 

4. Delen we gegevens met derde partijen?

DirckIII maakt gebruik van de diensten van derde partijen. DirckIII blijft verantwoordelijk voor de verwerking en blijft het aanspreekpunt voor jouw vragen over jouw persoonsgegevens.

Wanneer we gebruikmaken van derde partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

 

5. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Ons uitgangspunt is om jouw persoonsgegevens niet buiten EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin jouw persoonsgegevens worden gewerkt zijn gevestigd binnen de EER.

 

6. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft DirckIII een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder paragraaf 5 van deze verklaring duidelijk is gemaakt, verwerken we alleen persoonsgegevens binnen de EER. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicatie zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

 

7. Rechten uitoefenen

Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk via mijngegevens@detailresult.nl jouw verzoek indienen.

Je hebt het recht op inzage in, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door DirckIII. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

8. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

DirckIII vindt het belangrijk dat jij tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit bereiken en zo te houden, en klachten en opmerking graag persoonlijk met je bespreken, kan het natuurlijk zo zijn dat je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.